Maak een nieuwe start!

Neurorevalidatie na een Beroerte en bij Multiple Sclerose

recoveriX is een hersen-computerinterfacebehandeling die helpt bij het verbeteren van de motorische vaardigheden van de bovenste en onderste ledematen van mensen die een beroerte hebben gehad of multiple sclerose hebben.

Neem contact met me op!
Telefoon Emmeloord +31 52 77 48 530 20
Telefoon Amstelveen +31 65 18 717 59
Maximaliseer uw onafhankelijkheid

Verbetering van motorische functies en bewegingen

Als een beroerte, multiple sclerose of traumatisch hersenletsel het vermogen om te bewegen aantast, is het niet noodzakelijkerwijs verloren! Om die reden heeft g.tec medical engineering recoveriX Neurotechnology ontwikkeld, een unieke revalidatiebenadering gebaseerd op brain-computer interface-technologie die de hersenen helpt zichzelf opnieuw te bedraden.

Terwijl de recoveriX de taak geeft om zich een hand- of voetbeweging voor te stellen, geeft recoveriX real-time feedback door middel van spierstimulatie en visuele simulatie. Dit proces veroorzaakt neuroplasticiteit in de hersenen om verloren motorfuncties opnieuw te leren.

recoveriX voor Multiple Sclerose

Nieuwe kansen op herstelsucces

Het is nooit te laat voor revalidatie!

recoveriX helpt patiënten met een beroerte of multiple sclerose om pijn, spasticiteit en tremor te verminderen, wat leidt tot verdere verbeteringen van motorische functies, concentratie, passieve gewrichtsbewegingen, gevoeligheid, controle over de blaas, seksuele functie, evenwicht, gang en gevoelloosheid van het gezicht, lichaam of ledematen. Vooral opvallend is dat patiënten minder vermoeidheid voelen en minder last hebben van bevriezing of klapvoet.

recoveriX vult fysio- en ergotherapie aan met de kans op een sneller en succesvoller herstel. Het kan worden gebruikt in acute, subacute of chronische toestanden – zelfs 10, 20 of 30 jaar na de MS-diagnose of de beroerte!

recoveriX voor revalidatie na een beroerte

voor en na de resultaten van de recoveriX-training

Voor/na resultaten van de recoveriX training

Na de recoveriX-training verbeterden zijn Timed Up and Go-testresultaten, ondanks de onderliggende aandoening van de patiënt, het Conus Cauda-syndroom, aanzienlijk van 21,3 seconden naar 15,6 seconden, wat wijst op een aanzienlijke verbetering in mobiliteit en functionaliteit. Voordat hij herstelde, had hij last van chronische pijn (5/10 punten); Na recoveriX was hij pijnvrij.

Voordat de recoveriX-therapie werd ondergaan, had de patiënt 167 seconden nodig om taken uit te voeren. Na de therapie nam deze duur echter dramatisch af tot slechts 54 seconden. Deze substantiële afname onderstreept de effectiviteit van recovery bij het verminderen van spasticiteit, waardoor de patiënt taken met groter gemak en efficiëntie kan uitvoeren.

Bij de 10 meter looptest nam de duur af van 30 seconden vóór de recoveriX beroerte-therapie tot 21 seconden na de recoveriX-therapie. Op dezelfde manier daalde bij de Timed Up and Go-test de duur van 50 seconden vóór de recoveriX-therapie tot 28 seconden na de recoveriX-therapie.

Bij de 10 meter looptest nam de duur af van 30 seconden vóór de recoveriX beroerte-therapie tot 21 seconden na de recoveriX-therapie. Op dezelfde manier daalde bij de Timed Up and Go-test de duur van 50 seconden vóór de recoveriX-therapie tot 28 seconden na de recoveriX-therapie.

Let op de aanzienlijke vermindering van de spasticiteit, waardoor de patiënt met een beroerte alle vingers onafhankelijk kan bewegen, waardoor taken als het aantrekken van een jas zonder hulp mogelijk zijn. Vóór de recoveriX kostte het hem 1 minuut en 59 seconden om de 9-Hole Peg Test te voltooien, terwijl hij na de recoveriX-training de test in 1 minuut en 17 seconden voltooide.

In de Nine-hole Peg Test vertoonde de vingervaardigheid grote verbeteringen, waarbij de doorlooptijd afnam van 2:35 minuten vóór tot slechts 1:04 minuten na de recoveriX-slagtraining.

Ervaar de voortgang van de recovery-therapie bij een patiënt 10 maanden na een beroerte. In de Box and Blocks Test werd de handvaardigheid aanzienlijk verbeterd, waarbij de patiënt steeg van 21 blokken vóór de recoveriiX-therapie naar 39 blokken erna.

In de 6-minuten looptest steeg de afgelegde afstand van de multiple sclerose-patiënt van 39 meter vóór herstel naar een indrukwekkende 101 meter erna. Op dezelfde manier daalde de doorlooptijd bij de 25-voet-looptest aanzienlijk van 39 seconden vóór recoveriX tot slechts 19 seconden erna.

Bij de Nine-hole Peg Test verbeterden de prestaties van de patiënt met een beroerte, waarbij de voltooiingstijd werd teruggebracht van 144 seconden vóór de recoveriX-therapie tot slechts 75 seconden na 25 sessies en 39 seconden na 50 recoveriX-sessies. Na de 50e sessie ziet zijn aangedane hand er volkomen gezond uit.

In de 6-minuten looptest steeg de afgelegde afstand van de multiple sclerose-patiënt van 39 meter vóór herstel naar een indrukwekkende 101 meter erna. Op dezelfde manier daalde de doorlooptijd bij de 25-voet-looptest aanzienlijk van 39 seconden vóór recoveriX tot slechts 19 seconden erna.

In de Timed Up and Go-test van deze Multiple Sclerose-patiënt daalde de duur van 18 seconden vóór recoveriX naar 14 seconden na 25 recoveriX -sessies. Op dezelfde manier nam bij de 6 Minuten Looptest de afgelegde afstand toe van 210 meter vóór recoveriX naar 285 meter na 25 recoveriX -sessies. Bovendien verbeterde zijn handfunctionaliteit, waardoor hij weer kunst kon maken.

In de Timed Up and Go-test van deze Multiple Sclerose-patiënt daalde de duur van 18 seconden vóór recoveriX naar 14 seconden na 25 recoveriX-sessies. Op dezelfde manier nam bij de 6 Minuten Looptest de afgelegde afstand toe van 210 meter vóór recoveriX naar 285 meter na 25 recoveriX-sessies. Bovendien verbeterde zijn handfunctionaliteit, waardoor hij weer kunst kon maken.

Opvallende verbeteringen bij de patiënt die aan een onvolledige dwarslaesie lijdt, zijn onder meer een opmerkelijke afname van de duur van de Timed Up and Go (TUG)-test, van 42,6 seconden naar 26,9 seconden, en verbeterde prestaties bij de 10-meter looptest (10MWT), van 18,7 seconden. tot 12,7 seconden.

Opvallende verbeteringen bij de patiënt die aan een onvolledige dwarslaesie lijdt, zijn onder meer een opmerkelijke afname van de duur van de Timed Up and Go (TUG)-test, van 42,6 seconden naar 26,9 seconden, en verbeterde prestaties bij de 10-meter looptest (10MWT), van 18,7 seconden. tot 12,7 seconden.

recoveriX eenvoudig uitgelegd

recoveriX is een wereldwijd unieke therapie

Neurologische aandoeningen zoals een beroerte en multiple sclerose (MS) kunnen ernstige en verstrekkende gevolgen hebben voor patiënten, waaronder verlamming en spraakstoornissen, die hun kwaliteit van leven ernstig beperken. De meeste behandelingen voor multiple sclerose zijn vaak bedoeld om de progressie van de ziekte te vertragen, waardoor patiënten niet meer kunnen lopen en in een rolstoel terecht kunnen komen.

Er blijft echter hoop voor patiënten met een beroerte en MS, aangezien recoveriX ’s werelds eerste hersen-computerinterfacebehandeling is voor patiënten met een beroerte en multiple sclerose. De neurotechnologie heeft tot doel de bovenste en onderste ledematen met beperkingen te trainen en heeft significante verbeteringen opgeleverd in motoriek, gang, balans en bewegingscontrole.

BEDRAAD JE HERSENEN

Neuroplasticiteit stimuleren

recoveriX is een unieke revalidatiebenadering gebaseerd op hersen-computerinterfacetechnologie die de hersenen helpt zichzelf opnieuw te bedraden. Terwijl de recoveriX de taak geeft om zich een hand- of voetbeweging voor te stellen, geeft recoveriX feedback in real-time door middel van spierstimulatie en visuele simulatie. recoveriX heeft geen negatieve bijwerkingen, omdat het alleen kleine sensoren gebruikt om de hersenen te meten en kleine en onschadelijke stroompjes om de spieren te stimuleren, en het is langdurig.

1500 MINUTEN RECOVERIX TRAINING

Krijg uw mobiliteit terug

recoveriX neurorevalidatie omvat 25-30 trainingssessies en kan één of twee keer per dag worden gedaan. Door 6.000 herhalingen van dit proces voor patiënten met een beroerte en 8.000 voor MS-patiënten, de neuroplasticiteit van de hersenen, en het samenvoegen van deze activiteiten, beginnen nieuwe neurologische verbindingen verbindingen te vormen, waardoor patiënten hun ledematen weer kunnen gebruiken. Deze oefening staat gelijk aan een kind dat leert lopen.

OPTIMALISEER BOVENSTE & ONDERSTE LEDEMATEN

Motorische functies verbeteren

recoveriX neurorevalidatie voor beroerte en multiple sclerose is een medisch gecertificeerd product. Aanzienlijke verbeteringen zijn onder meer te zien in de grove en fijne motoriek, het bewegingsapparaat en spiertrillingen. Spasticiteit, gevoeligheid, geheugen, concentratie, gang, loopuithoudingsvermogen en vermoeidheid verbeteren veel na recoveriX neurorevalidatie. De recoveriX-behandeling wordt momenteel in 14 landen aangeboden.

Een samensmelting van zeven standaardtherapiebenaderingen

recoveriX is een unieke combinatie van 7 therapieën

Een neurologische aandoening kan uw bewegingsvermogen belemmeren, maar misschien niet uw vermogen om u beweging voor te stellen! Stel je een hand- of voetbeweging voor – de verbeelding veroorzaakt bijna dezelfde activiteit in de hersenen als een echte hand- of voetbeweging. Dit is wat recoveriX precies gebruikt voor uw therapie! Met drie verschillende soorten neurofeedback vergroot hersteliX uw kansen op een succesvolle therapie.

Motorische beelden (MI)

Stel je een hand- of voetbeweging voor. recoveriX meet en analyseert hersengolven, die de motorische beelden reflecteren en bepalen of de motorische beelden correct waren.

Zodra motorische beelden zijn herkend, worden virtual reality en functionele elektrische stimulatie geactiveerd.

De positieve gevolgen

In tegenstelling tot conventionele fysiotherapie garandeert de BCI dat daadwerkelijke bewegingen alleen plaatsvinden als mensen zich het bijbehorende voorstellen beweging.

Virtuele Realiteit (VR)

De simulatie op het scherm maakt motorische beelden zichtbaar. Patiënten zitten voor een scherm, waar ze handen en voeten van een avatar zien. Dit geeft patiënten het gevoel dat ze voor een spiegel naar hun eigen bewegingen kijken.

De positieve gevolgen

Als recoveriX motorische beelden van de beweging herkent (zoals een rechterhandbeweging), beweegt de avatar de rechterhand.

Elektrische stimulatie (FES)

Voor deze stimulatie worden bijvoorbeeld twee elektroden op de dorsaalflexoren van de pols of op het been geplaatst. Als het systeem een ​​correct motorisch beeld herkent, worden de spieren elektrisch gestimuleerd, waardoor een echte beweging ontstaat.

Dit zou je moeten helpen opnieuw te leren hoe je beweging kunt initiëren, en zo beweging weer mogelijk kunt maken.

De positieve gevolgen

De patiënt is gemotiveerd omdat de ervaring de patiënt herhaaldelijk herinnert aan het gewenste doel: weer kunnen bewegen.

Het succes van de therapie vergroten

recoveriX integreert cognitieve taken met bewegingsoefeningen, wat de kans op succes van de therapie vergroot, niet alleen voor patiënten met een beroerte, maar ook voor patiënten met multiple sclerose.

Spiegelneurontherapie

Spiegelneuronen worden geactiveerd wanneer een persoon hetzelfde gedrag bij een andere persoon waarneemt.

De positieve gevolgen

Wanneer recoveriX de mentale verbeelding van beweging in de EEG-signalen van de patiënt herkent, zoals de beweging van de rechterhand, simuleert de virtuele avatar op het scherm de overeenkomstige beweging in realtime. Deze visuele feedback is vergelijkbaar met spiegelneurontherapie.

Bilaterale training

recoveriX moedigt de patiënt aan om motorische beelden van beide kanten van het lichaam te oefenen, b.v. de aangedane rechtervoet of de linkerhand. Deze aanpak is ontworpen om de activering van beide hersenhelften te ondersteunen.

De positieve gevolgen

Het stimuleren van beide hersenhelften verbetert de coördinatie van bewegingen en vergroot de fijne en grove motoriek aan de gehandicapte kant.

Taakgebaseerde training

Door de beweging voor te stellen, bestuurt de patiënt de avatar en kan hij daadwerkelijke beweging veroorzaken door middel van elektrostimulatie. Bij correcte uitvoering wordt de hand of voet omhoog gebracht en kan de patiënt een klein virtueel balletje aanraken.

De positieve gevolgen

De herhaalde activering van de beweging bevordert nieuwe neuronale verbindingen in gezonde delen van de hersenen, die uiteindelijk de spierbewegingen correct controleren.

Door dwang geïnduceerde bewegingstherapie

Tijdens de recoveriX-therapie wordt het gezonde ledemaat beperkt om het aangetaste ledemaat te stimuleren. Patiënten moeten zich herhaaldelijk de bewegingen van zowel de gezonde als de aangetaste kant voorstellen.

De positieve gevolgen

Deze methode bevordert de coördinatie tussen de twee hersenhelften en kan helpen spasticiteit te verminderen en de temperatuurregulatie te normaliseren.

In onze recoveriX studie hebben wij bewezen dat de recoveriX therapie zeer doeltreffend is, zelfs 10, 20 of 30 jaar na de beroerte.

Dr. Christoph Guger
CEO & Oprichter van g.tec medical engineering GmbH

recoverix at home app

ANDROID-APP VOOR JE SMARTPHONE

recoveriX at Home

Met recoveriX at Home, een nieuwe app van g.tec medical engineering, kun je thuis oefenen met motorische beeldvormingsoefeningen. De app is ontworpen voor recoveriX patiënten die hun revalidatieprogramma in hun eigen tempo en gemak willen voortzetten.

Download recoveriX at Home vandaag nog en ontdek hoe motorische beeldvorming je kan helpen je mobiliteit en onafhankelijkheid terug te krijgen.

Hier downloaden

Vind recoveriX bij u in de buurt!

Onze locaties

recoveriX Amstelveen

Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Nederland
+31 (0651) 871 759
therapie@recoverix.nl

recoveriX Emmeloord

Randweg 25A
8304 AS Emmeloord
Nederland
+31 (0527) 748 530
emmeloord@recoverix.nl

20

Landen, waar de recoveriX therapie beschikbaar is

50k

Wereldwijd uitgevoerde therapieën met recoveriX

15

Symptomen die met recoveriX behandeld kunnen worden