Maak een nieuwe start!

Neurorevalidatie na een Beroerte en bij Multiple Sclerose

recoveriX is een hersen-computerinterfacebehandeling die helpt bij het verbeteren van de motorische vaardigheden van de bovenste en onderste ledematen van mensen die een beroerte hebben gehad of multiple sclerose hebben.

Neem contact met me op!
Telefoon Emmeloord +31 52 77 48 530 20
Telefoon Amstelveen +31 65 18 717 59
Maximaliseer uw onafhankelijkheid

Verbetering van motorische functies en bewegingen

Als een beroerte, multiple sclerose of traumatisch hersenletsel het vermogen om te bewegen aantast, is het niet noodzakelijkerwijs verloren! Om die reden heeft g.tec medical engineering recoveriX Neurotechnology ontwikkeld, een unieke revalidatiebenadering gebaseerd op brain-computer interface-technologie die de hersenen helpt zichzelf opnieuw te bedraden.

Terwijl de recoveriX de taak geeft om zich een hand- of voetbeweging voor te stellen, geeft recoveriX real-time feedback door middel van spierstimulatie en visuele simulatie. Dit proces veroorzaakt neuroplasticiteit in de hersenen om verloren motorfuncties opnieuw te leren.

recoveriX voor Multiple Sclerose

Nieuwe kansen op herstelsucces

Het is nooit te laat voor revalidatie!

recoveriX helpt patiënten met een beroerte of multiple sclerose om pijn, spasticiteit en tremor te verminderen, wat leidt tot verdere verbeteringen van motorische functies, concentratie, passieve gewrichtsbewegingen, gevoeligheid, controle over de blaas, seksuele functie, evenwicht, gang en gevoelloosheid van het gezicht, lichaam of ledematen. Vooral opvallend is dat patiënten minder vermoeidheid voelen en minder last hebben van bevriezing of klapvoet.

recoveriX vult fysio- en ergotherapie aan met de kans op een sneller en succesvoller herstel. Het kan worden gebruikt in acute, subacute of chronische toestanden – zelfs 10, 20 of 30 jaar na de MS-diagnose of de beroerte!

recoveriX voor revalidatie na een beroerte

voor en na de resultaten van de recoveriX-training

Voor/na resultaten van de recoveriX training

Deze cliënt met een beroerte deed hier de 9-hole peg test. Deze test is een gestandaardiseerde beoordeling die wordt gebruikt om de handvaardigheid te meten door te meten hoe snel iemand negen wasknijpers kan manipuleren en in een wasbord kan plaatsen en ze vervolgens één voor één kan verwijderen.

Hier voerde deze cliënt de Box and Block Test uit die de handvaardigheid en grove motoriek evalueert door te beoordelen hoeveel houten blokken een deelnemer binnen een bepaalde tijd van het ene naar het andere compartiment kan verplaatsen. Deze test wordt vaak gebruikt in de revalidatie om de vooruitgang bij te houden en behandelplannen op maat te maken voor mensen met beperkingen aan de bovenste ledematen.

Deze cliënt met een beroerte deed hier de 9-hole peg test. Deze test is een gestandaardiseerde beoordeling die wordt gebruikt om de handvaardigheid te meten door te meten hoe snel iemand negen wasknijpers kan manipuleren en in een wasbord kan plaatsen en ze vervolgens één voor één kan verwijderen.

Deze cliënt voerde hier de 9-gaats knijpertest uit. Deze test is een gestandaardiseerde beoordeling die wordt gebruikt om de handvaardigheid te meten door te meten hoe snel iemand negen wasknijpers kan manipuleren en in een pegboard kan plaatsen en ze vervolgens één voor één kan verwijderen.

Hier voerde deze patiënt de ‘Box and Block Test’ uit. Deze test beoordeelt de handvaardigheid en grove motoriek door te beoordelen hoeveel houten blokken een deelnemer binnen een bepaalde tijd van het ene compartiment naar het andere kan verplaatsen. De test wordt vaak gebruikt in de revalidatie om de vooruitgang te volgen en behandelplannen op maat te maken voor mensen met beperkingen aan de bovenste ledematen.

Deze cliënt deed hier de 9-hole peg test. Deze test is een gestandaardiseerde beoordeling die wordt gebruikt om de handvaardigheid te meten door te meten hoe snel iemand negen wasknijpers kan manipuleren en in een pegboard kan plaatsen en ze vervolgens één voor één kan verwijderen.

De cliënt voerde hier de getimede op-en-neer-test uit. Deze test beoordeelt de mobiliteit en vereist evenwicht en coördinatie. De test meet de tijd, in seconden, die een cliënt nodig heeft om op te staan uit een stoel, 3 meter te lopen, zich om te draaien en weer te gaan zitten.

De cliënt voerde hier de getimede op-en-neer-test uit. Deze test beoordeelt de mobiliteit en vereist evenwicht en coördinatie. De test meet de tijd, in seconden, die een cliënt nodig heeft om op te staan uit een stoel, 3 meter te lopen, zich om te draaien en weer te gaan zitten.

recoveriX meet EEG-activiteit terwijl een cliënt zich een hand- of voetbeweging voorstelt. Zodra recoveriX een motorische verbeelding detecteert, activeert het een functionele elektrische stimulatie van de ledemaat, zodat de ledemaat een echte beweging uitvoert. Hier zie je de verbetering in de handbeweging van de door een beroerte getroffen hand.

Deze cliënt deed de 10 meter looptest. Dit is een klinische beoordeling die wordt gebruikt om de loopsnelheid van een persoon over een korte afstand te meten, om mobiliteit en functionele capaciteit te evalueren.

De MS-cliënt voerde hier de getimede op-en-neer-test uit. Deze test beoordeelt de mobiliteit en vereist evenwicht en coördinatie. De test meet de tijd, in seconden, die een cliënt nodig heeft om op te staan uit een stoel, 3 meter te lopen, zich om te draaien en weer te gaan zitten.

Deze MS-patiënt deed de Timed 25-Foot Walk-test (T25FW). Deze test beoordeelt de loopsnelheid door de tijd, in seconden, te meten die een patiënt nodig heeft om 25 voet (7,62 m) te lopen. Het is een betrouwbare en aanbevolen schaal voor het beoordelen van mensen met MS.

Deze MS-patiënt deed de Timed 25-Foot Walk-test (T25FW). Deze test beoordeelt de loopsnelheid door de tijd, in seconden, te meten die een patiënt nodig heeft om 25 voet (7,62 m) te lopen. Het is een betrouwbare en aanbevolen schaal voor het beoordelen van mensen met MS.

recoveriX eenvoudig uitgelegd

recoveriX is een wereldwijd unieke therapie

Neurologische aandoeningen zoals een beroerte en multiple sclerose (MS) kunnen ernstige en verstrekkende gevolgen hebben voor patiënten, waaronder verlamming en spraakstoornissen, die hun kwaliteit van leven ernstig beperken. De meeste behandelingen voor multiple sclerose zijn vaak bedoeld om de progressie van de ziekte te vertragen, waardoor patiënten niet meer kunnen lopen en in een rolstoel terecht kunnen komen.

Er blijft echter hoop voor patiënten met een beroerte en MS, aangezien recoveriX ’s werelds eerste hersen-computerinterfacebehandeling is voor patiënten met een beroerte en multiple sclerose. De neurotechnologie heeft tot doel de bovenste en onderste ledematen met beperkingen te trainen en heeft significante verbeteringen opgeleverd in motoriek, gang, balans en bewegingscontrole.

BEDRAAD JE HERSENEN

Neuroplasticiteit stimuleren

recoveriX is een unieke revalidatiebenadering gebaseerd op hersen-computerinterfacetechnologie die de hersenen helpt zichzelf opnieuw te bedraden. Terwijl de recoveriX de taak geeft om zich een hand- of voetbeweging voor te stellen, geeft recoveriX feedback in real-time door middel van spierstimulatie en visuele simulatie. recoveriX heeft geen negatieve bijwerkingen, omdat het alleen kleine sensoren gebruikt om de hersenen te meten en kleine en onschadelijke stroompjes om de spieren te stimuleren, en het is langdurig.

1500 MINUTEN RECOVERIX TRAINING

Krijg uw mobiliteit terug

recoveriX neurorevalidatie omvat 25-30 trainingssessies en kan één of twee keer per dag worden gedaan. Door 6.000 herhalingen van dit proces voor patiënten met een beroerte en 8.000 voor MS-patiënten, de neuroplasticiteit van de hersenen, en het samenvoegen van deze activiteiten, beginnen nieuwe neurologische verbindingen verbindingen te vormen, waardoor patiënten hun ledematen weer kunnen gebruiken. Deze oefening staat gelijk aan een kind dat leert lopen.

OPTIMALISEER BOVENSTE & ONDERSTE LEDEMATEN

Motorische functies verbeteren

recoveriX neurorevalidatie voor beroerte en multiple sclerose is een medisch gecertificeerd product. Aanzienlijke verbeteringen zijn onder meer te zien in de grove en fijne motoriek, het bewegingsapparaat en spiertrillingen. Spasticiteit, gevoeligheid, geheugen, concentratie, gang, loopuithoudingsvermogen en vermoeidheid verbeteren veel na recoveriX neurorevalidatie. De recoveriX-behandeling wordt momenteel in 14 landen aangeboden.

recoveriX is een unieke combinatie van 7 therapieën

Een samensmelting van zeven standaardtherapiebenaderingen

Een neurologische aandoening kan uw bewegingsvermogen belemmeren, maar misschien niet uw vermogen om u beweging voor te stellen! Stel je een hand- of voetbeweging voor – de verbeelding veroorzaakt bijna dezelfde activiteit in de hersenen als een echte hand- of voetbeweging. Dit is wat recoveriX precies gebruikt voor uw therapie! Met drie verschillende soorten neurofeedback vergroot hersteliX uw kansen op een succesvolle therapie.

Motorische beelden (MI)

Stel je een hand- of voetbeweging voor. recoveriX meet en analyseert hersengolven, die de motorische beelden reflecteren en bepalen of de motorische beelden correct waren.

Zodra motorische beelden zijn herkend, worden virtual reality en functionele elektrische stimulatie geactiveerd.

De positieve gevolgen

In tegenstelling tot conventionele fysiotherapie garandeert de BCI dat daadwerkelijke bewegingen alleen plaatsvinden als mensen zich het bijbehorende voorstellen beweging.

Virtuele Realiteit (VR)

De simulatie op het scherm maakt motorische beelden zichtbaar. Patiënten zitten voor een scherm, waar ze handen en voeten van een avatar zien. Dit geeft patiënten het gevoel dat ze voor een spiegel naar hun eigen bewegingen kijken.

De positieve gevolgen

Als recoveriX motorische beelden van de beweging herkent (zoals een rechterhandbeweging), beweegt de avatar de rechterhand.

Elektrische stimulatie (FES)

Voor deze stimulatie worden bijvoorbeeld twee elektroden op de dorsaalflexoren van de pols of op het been geplaatst. Als het systeem een ​​correct motorisch beeld herkent, worden de spieren elektrisch gestimuleerd, waardoor een echte beweging ontstaat.

Dit zou je moeten helpen opnieuw te leren hoe je beweging kunt initiëren, en zo beweging weer mogelijk kunt maken.

De positieve gevolgen

De patiënt is gemotiveerd omdat de ervaring de patiënt herhaaldelijk herinnert aan het gewenste doel: weer kunnen bewegen.

Spiegelneurontherapie

Spiegelneuronen worden geactiveerd wanneer een persoon hetzelfde gedrag bij een andere persoon waarneemt.

De positieve gevolgen

Wanneer recoveriX de mentale verbeelding van beweging in de EEG-signalen van de patiënt herkent, zoals de beweging van de rechterhand, simuleert de virtuele avatar op het scherm de overeenkomstige beweging in realtime. Deze visuele feedback is vergelijkbaar met spiegelneurontherapie.

Bilaterale training

recoveriX moedigt de patiënt aan om motorische beelden van beide kanten van het lichaam te oefenen, b.v. de aangedane rechtervoet of de linkerhand. Deze aanpak is ontworpen om de activering van beide hersenhelften te ondersteunen.

De positieve gevolgen

Het stimuleren van beide hersenhelften verbetert de coördinatie van bewegingen en vergroot de fijne en grove motoriek aan de gehandicapte kant.

Taakgebaseerde training

Door de beweging voor te stellen, bestuurt de patiënt de avatar en kan hij daadwerkelijke beweging veroorzaken door middel van elektrostimulatie. Bij correcte uitvoering wordt de hand of voet omhoog gebracht en kan de patiënt een klein virtueel balletje aanraken.

De positieve gevolgen

De herhaalde activering van de beweging bevordert nieuwe neuronale verbindingen in gezonde delen van de hersenen, die uiteindelijk de spierbewegingen correct controleren.

Door dwang geïnduceerde bewegingstherapie

Tijdens de recoveriX-therapie wordt het gezonde ledemaat beperkt om het aangetaste ledemaat te stimuleren. Patiënten moeten zich herhaaldelijk de bewegingen van zowel de gezonde als de aangetaste kant voorstellen.

De positieve gevolgen

Deze methode bevordert de coördinatie tussen de twee hersenhelften en kan helpen spasticiteit te verminderen en de temperatuurregulatie te normaliseren.

In onze recoveriX studie hebben wij bewezen dat de recoveriX therapie zeer doeltreffend is, zelfs 10, 20 of 30 jaar na de beroerte.

Dr. Christoph Guger
CEO & Oprichter van g.tec medical engineering GmbH

recoverix at home app

ANDROID-APP VOOR JE SMARTPHONE

recoveriX at Home

Met recoveriX at Home, een nieuwe app van g.tec medical engineering, kun je thuis oefenen met motorische beeldvormingsoefeningen. De app is ontworpen voor recoveriX patiënten die hun revalidatieprogramma in hun eigen tempo en gemak willen voortzetten.

Download recoveriX at Home vandaag nog en ontdek hoe motorische beeldvorming je kan helpen je mobiliteit en onafhankelijkheid terug te krijgen.

Hier downloaden

Vind recoveriX bij u in de buurt!

Onze locaties

recoveriX Amstelveen

Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Nederland
+31 (0651) 871 759
therapie@recoverix.nl

recoveriX Emmeloord

Randweg 25A
8304 AS Emmeloord
Nederland
+31 (0527) 748 530
hbrouwer@recoverix.nl

20

Landen, waar de recoveriX therapie beschikbaar is

50k

Wereldwijd uitgevoerde therapieën met recoveriX

15

Symptomen die met recoveriX behandeld kunnen worden