MOTORISCHE REVALIDATIE VOOR MULTIPLE SCLEROSE PATIËNTEN

recoveriX voor multiple sclerose
Studieresultaten

Behandeling van de bovenste en onderste ledematen bij multiple sclerose

Multiple Sclerose (MS) is de meest voorkomende chronische ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel. Het kan leiden tot lichamelijke beperkingen, cognitieve stoornissen en een algemeen verminderde kwaliteit van leven [1]. Hoewel er veel MS-symptomen zijn, kan vermoeidheid het meest invaliderend zijn, wat leidt tot beperking van de dagelijkse levensverrichtingen of verlies van werk [2]. Andere veel voorkomende symptomen zijn parese, spasticiteit en verhoogde energiekosten tijdens het lopen, wat leidt tot verminderde loopvaardigheid en loopsnelheid [3, 4].

De werkzaamheid van recoveriX werd aangetoond in een groep van 25 mensen met MS. De volgende klinische uitkomstmaten werden gebruikt:

6-Minute Walk Test (6MWT) was de primaire uitkomstmaat van het onderzoek, omdat het de meest gebruikte klinische schaal is in de MS-literatuur vanwege de hoge reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid [4]. De 6MWT meet de afstand in meters die een patiënt kan lopen op een comfortabele snelheid binnen zes minuten.

Timed Up & Go (TUG) beoordeelt functionele mobiliteit door de tijd te meten, in seconden, die een patiënt nodig heeft om op te staan uit een stoel, 3 meter te lopen, zich om te draaien en weer te gaan zitten. De TUG-test staat bekend als valide en betrouwbaar voor het beoordelen van mensen met MS [5,6].

Timed 25-Foot Walk (T25FW) beoordeelt de loopsnelheid door de tijd, in seconden, te meten die een patiënt nodig heeft om 25 voet (d.w.z. 7,62 m) te lopen. Het is een betrouwbare en aanbevolen schaal voor het beoordelen van mensen met MS [7,8].

Modified Ashworth Scale (MAS) beoordeelt de spasticiteit in zowel het enkelgewricht als het kniegewricht, waarbij een hogere waarde duidt op een grotere spasticiteit. Hier werden de scores van alle vier de gewrichten opgeteld tot één totale MAS-score.

Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) is een vragenlijst die de fysieke en psychologische impact van MS kwantificeert, waarbij lagere waarden duiden op minder beperkingen. De MSIS-29 is betrouwbaar en wordt aanbevolen als klinische schaal [9].

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) is een vragenlijst die de impact van vermoeidheid op het dagelijks leven van patiënten kwantificeert en die betrouwbaar is gebleken [10, 11].

De onderstaande tabel toont de basiskenmerken van de onderzoekspopulatie, waarvan 19 vrouwen. Dit relatief hoge percentage vrouwelijke deelnemers aan de studie is te verwachten, aangezien vrouwen ruwweg 3 keer meer kans hebben om de diagnose MS te krijgen [1].

  Mediaan Bereik
Leeftijd (jaren) 54.2 34.7 tot 73.5
Tijd sinds diagnose (jaren) 17.7 1.2 tot 42.0
6MWT (meters) 210 37 tot 545

Na 30 therapiesessies met recoveriX verbeterden de patiënten zeer significant in hun 6MWT-prestaties. Ze waren in staat om 39,4 meter verder te lopen na de behandeling in vergelijking met daarvoor. Ter referentie, de minimaal belangrijke verandering in 6MWT-prestatie die mensen met MS als belangrijk ervaren is 19,7 meter [12, 13]. Met andere woorden, deze minimaal belangrijke verandering werd met het dubbele overschreden. In percentages verbeterden patiënten hun loopvaardigheid met gemiddeld 19%.

De onderstaande tabel en figuur tonen de numerieke verandering (d.w.z. na – voor) en de procentuele verbetering voor de secundaire klinische uitkomstmaten, die allemaal significante verbeteringen vertoonden. De patiënten verbeterden hun functionele mobiliteit en loopsnelheid, evenals hun spasticiteit. Daarnaast gaven ze aan minder last te hebben van MS bij ADL’s en zelfs minder vermoeid te zijn.

clinical improvements of the recoverix multiple sclerosis study

Klinische schalen Gemiddelde verandering (na – voor) Verbetering
TUG -4.5 seconden 24%
T25FW -3.2 seconden 32%
MAS -0.61 punten 22%
MSIS-29 -11.3 punten 15%
MFIS -7.6 punten 19%

 

Referenties

 

[1] McGinley, M. P., Goldschmidt, C., & Rae-Grant, A. (2021). Diagnosis and Treatment of Multiple Sclerosis. JAMA, 325(8), 765. 

[2] Fox, R. J., Bacon, T., Chamot, E., Salter, A., Cutter, G., Kalina, J., & Kister, I. (2015). Prevalence of multiple sclerosis symptoms across lifespan: data from the NARCOMS Registry, 6(2), 178.

[3] Stella, A. B., Morelli, M. B., Giudici, F., Sartori, A., Manganotti, P., & Di Prampero, P. E. (2020). Comfortable walking speed and energy cost of locomotion in patients with multiple sclerosis. European Journal of Applied Physiology, 120(3), 551–566. 

[4] Goldman, M. D., Marrie, R. A., & Cohen, J. A. (2008). Evaluation of the six-minute walk in multiple sclerosis subjects and healthy controls. Multiple Sclerosis Journal, 14(3), 383–390. 

[5] Sebastião, E., Sandroff, B. M., Learmonth, Y. C., & Motl, R. W. (2016). Validity of the Timed Up and Go Test as a Measure of Functional Mobility in Persons With Multiple Sclerosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97(7), 1072–1077. 

[6] Christopher, A., Kraft, E., Olenick, H., Kiesling, R., & Doty, A. (2019). The reliability and validity of the Timed Up and Go as a clinical tool in individuals with and without disabilities across a lifespan: a systematic review. Disability and Rehabilitation, 43(13), 1799–1813. 

[7] Kalinowski, A., Cutter, G., Bozinov, N., Hinman, J. M., Hittle, M., Motl, R. W., Odden, M. C., & Nelson, L. M. (2021). The timed 25-foot walk in a large cohort of multiple sclerosis patients. Multiple Sclerosis Journal, 28(2), 289–299.

[8] Motl, R. W., Cohen, J. A., Benedict, R. H., Phillips, G., LaRocca, N. G., Hudson, L. D., & Rudick, R. A. (2017). Validity of the timed 25-foot walk as an ambulatory performance outcome measure for multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 23(5), 704–710. 

[9] Riazi, A., Hobart, J., Lamping, D. L., Fitzpatrick, R., & Thompson, A. S. (2002). Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29): reliability and validity in hospital based samples. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 73(6), 701–704. 

[10] Riemenschneider, M., Trénel, P., Nørgaard, M., & Boesen, F. (2022). Multimethodological validation of the modified fatigue impact scale in a Danish population of people with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 65, 104012. 

[11] Chung, Y. H., Jeong, A., Kim, B. Y., Park, K., & Min, J. (2022). Validity and reliability of Korean version of Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) for Korean patients with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 62, 103811. 

[12] Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Patrick, D. L., Alonso, J. A., Stratford, P. W., Knol, D. L., Bouter, L. M., & De Vet, H. C. (2010). The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. Journal of Clinical Epidemiology, 63(7), 737–745. 

[13] Oosterveer, D. M., Van Den Berg, C., Volker, G., Wouda, N. C., Terluin, B., & Hoitsma, E. (2022). Determining the minimal important change of the 6-minute walking test in Multiple Sclerosis patients using a predictive modelling anchor-based method. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 57, 103438.